Tiedostokirjasto

 

Täältä löydät Uutelaa koskevia sivustoja, kannanottoja ja Helsingin kaupungin päätösasiakirjoja.

Ajankohtaista

 

Julkaisemme tässä tietoa ajankohtaisista asioista, artikkeleita, blogeja jne.

 

 

Miksi Pro Uutela?

PRO UUTELA

– Uutelan puolesta
Kuva: Helsingin kaupunki

Uutelan luontoalue sijaitsee Vuosaaren kaakkoisniemessä. Alueen luonto on monipuolista ja pienipiirteistä. Siellä vaihtelevat kuivat ja tuoreet kangasmetsät sekä paljaat kalliot. Tervaleppien reunustamilla rannoilla on myös pienialaisia lehtoja.

 

Uutelan alue on luonnonhistoriallisesti ja geologisesti mielenkiintoinen. Monipuolista ja Helsingin oloissa harvinaista merenrantakasvillisuutta löytyy alueen itäreunalla olevassa Särkkäniemessä. Siellä ovat myös mielenkiintoiset laguunilahdet, jotka kertovat jääkauden jälkeisestä maan hitaasta kohoamisesta. Jääkauden muistona Uutelassa on myös jään uurtamia silokallioita varsinkin Nuottaniemessä ja maisemallisesti erikoisessa Skatanniemessä. 

 

Nykyiset Uutelan luonnonsuojelualueet ovat Särkkäniemi merenrantaniittyineen, fladoineen ja kluuveineen, Uutelan metsä lahopuineen, kalliometsineen ja lehtoineen, Rudträskin luhta eli tulvavaikutteinen suo sekä Skatanniemen upeat kalliot ja rannat.

Sydämellä

 

Toimimme yhdessä suurella sydämellä. Ihmiseltä ihmiselle – luontoa kunnioittaen.

Järjellä

 

Tutkimme ennen kuin hutkimme. Väitteemme perustuvat aina faktoihin.

Tunteella

 

Ilman tunteita asiat eivät edisty. Olemme valmiita yhdessä puolustamaan Uutelaa.

Pro Uutelan toimintaperiaatteet

Vetoomus asukas- demokratian puolesta

Helsingin metsiä

koskevat päätökset

 

 

 

Pro Uutela ry syntyi tarpeesta vaikuttaa Uutelan tulevaisuuteen. Toiminnan tarkoituksena on suojella Uutelan alueen luonnon monimuotoisuutta, kehittää ekosysteemiä kokonaisuutena ja varjella koskemattomuutta. Uskomme, että meillä on yhdistyksenä, yhdessä jäseniemme kanssa mahdollisuus vaikuttaa koko Uutelan alueen luonnonmukaiseen kehittymiseen sekä arvokkaan kasvillisuuden ja eläinkunnan säilymiseen. Pro Uutelan toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka rakastavat luonnossa liikkumista ja ovat kiinnostuneita Uutelan vanhojen metsien ja ranta-alueiden suojelusta.

Vastustamme Itäreimarintieltä Skatan tilan suuntaan suunniteltua tietä, joka tulisi Skatanniementien asemakaavavarauksen paikalle.

Haluamme Uutelan nykyisen neljän luonnonsuojelualueen sijaan koko Uutelan metsän ja ranta-alueen luonnonsuojelualueeksi.  

Vastustamme Hallkullanniemen pysäköintialueen laajentamista ja uudisrakennusten sekä venelaiturin rakentamista Nuottasaareen.

Helsingin kaupungin laatima ns. Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma ja sen toteutus aiheuttavat vahinkoa Uutelan luontoalueelle jostain kohdasta joka vuosi. Nämä luonnon monimuotoisuudelle haitalliset toimenpiteet täytyy saada loppumaan ja nostamme Pro Uutelan toimenpidesuunnitelmaan seuraavat asiat:

Mitä Uutela sinulle merkitsee?

 

Pro Uutela ry kerää asukkaiden ajatuksia siitä, mitä lähiluonto ja Uutelan alue heille merkitsevät. 

Luonnonsuojelualueet auttavat säilyttämään Uutelan luontotyypeiltään monimuotoista ja arvokasta metsää ja niiden lajistoa, edistämään metsien luonnontilaistumista sekä suojelemaan rantojen luontotyyppejä ja niihin sidoksissa olevaa lajistoa.