Tiedostokirjasto

 

Täältä löydät Uutelaa koskevia sivustoja, kannanottoja ja Helsingin kaupungin päätösasiakirjoja.

Ajankohtaista

 

Julkaisemme tässä tietoa ajankohtaisista asioista, artikkeleita, blogeja jne.

 

 

Miksi Pro Uutela?

PRO UUTELA

– Uutelan puolesta

Uutelan luontoalue sijaitsee Vuosaaren kaakkoisniemessä. Alueen luonto on monipuolista ja pienipiirteistä. Siellä vaihtelevat kuivat ja tuoreet kangasmetsät sekä paljaat kalliot. Tervaleppien reunustamilla rannoilla on myös pienialaisia lehtoja.

 

Uutelan alue on luonnonhistoriallisesti ja geologisesti mielenkiintoinen. Monipuolista ja Helsingin oloissa harvinaista merenrantakasvillisuutta löytyy alueen itäreunalla olevassa Särkkäniemessä. Siellä ovat myös mielenkiintoiset laguunilahdet, jotka kertovat jääkauden jälkeisestä maan hitaasta kohoamisesta. Jääkauden muistona Uutelassa on myös jään uurtamia silokallioita varsinkin Nuottaniemessä ja maisemallisesti erikoisessa Skatanniemessä. 

Sydämellä

 

Toimimme yhdessä suurella sydämellä. Ihmiseltä ihmiselle – luontoa kunnioittaen.

Järjellä

 

Tutkimme ennen kuin hutkimme. Väitteemme perustuvat aina faktoihin.

Tunteella

 

Ilman tunteita asiat eivät edisty. Olemme valmiita yhdessä puolustamaan Uutelaa.

Pro Uutelan toimintaperiaatteet

Vetoomus asukas- demokratian puolesta

Helsingin metsiä

koskevat päätökset

 

 

 

Pro Uutela ry syntyi tarpeesta vaikuttaa Uutelan tulevaisuuteen. Toiminnan tarkoituksena on suojella Uutelan alueen luonnon monimuotoisuutta, kehittää ekosysteemiä kokonaisuutena ja varjella koskemattomuutta. Uskomme, että meillä on yhdistyksenä, yhdessä jäseniemme kanssa mahdollisuus vaikuttaa koko Uutelan alueen luonnonmukaiseen kehittymiseen sekä arvokkaan kasvillisuuden ja eläinkunnan säilymiseen. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki, jotka rakastavat luonnossa liikkumista ja ovat kiinnostuneita Uutelan vanhojen metsien ja ranta-alueiden suojelusta.

Olemme mukana Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2025-2034 suunnittelussa. Pyrimme luonnonsuojeluohjelman kautta lisäämään suojeltujen alueiden pinta-alaa siten, että kaikki Uutelan metsä- ja ranta-alueet saadaan luonnonsuojelualueiksi. Luonnonsuojelualueet auttavat säilyttämään Uutelan luontotyypeiltään monimuotoista ja arvokasta metsää ja niiden lajistoa, edistämään metsien luonnontilaistumista sekä suojelemaan rantojen luontotyyppejä ja niihin sidoksissa olevaa lajistoa. Uutelan silokalliot ovat todellinen luonnon taideteos. Upea merimaisema houkuttelee ihmisiä sankoin joukoin oleilemaan ainutlaatuisten, luonnonperinnöksi saamiemme kallioiden ikivanhalla pinnalla. Silokalliot ovat syntyneet jääkauden aikana noin 10 000 vuotta sitten pintojen hioutuessa sileäksi valtavien jäämassojen alla. 

Kävijämäärän kasvu näkyy lisääntyneenä piittaamattomuutena jokaisenoikeuksista ja velvollisuuksista. Nostamme päättäjien ja luonnossa liikkujien tietoisuuteen Uutelan länsipuolen silokallioiden ja luonnon tuhoutumisen.
Katso kuvia kallioiden ja puiden tuhoista >
Seuraamme Uutelaan vaikuttavia asemakaava- ja uudisrakentamissuunnitelmia ja pyrimme vaikuttamaan luontoa tuhoaviin päätöksiin esimerkiksi kuntalaisaloitteilla. Uutelaa rasittaa tällä hetkellä kaksi asemakaavaa: Skatanniementien sekä Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavat.
Lisäämme tietoisuutta avotulen tekemisen vahingollisuudesta mittaamattoman arvokkaille silokallioille ja metsän kasvillisuudelle. Yhtenä keinona on informatiivisemmat opastekyltit ja niiden parempi sijoittelu. Lisäksi sisääntuloväylille pitää saada suuret infotaulut.

Nykyiset Uutelan luonnonsuojelualueet ovat Särkkäniemi merenrantaniittyineen, fladoineen ja kluuveineen, Uutelan metsä lahopuineen, kalliometsineen ja lehtoineen, Rudträskin luhta eli tulvavaikutteinen suo sekä Skatanniemen upeat kalliot ja rannat. Alla olevassa karttakuvassa havainnollistetaan tavoitteemme luonnonsuojelualueiden laajentamiseksi.