JOKAISENOIKEUDET

 

Jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokaisenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokaisenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

 

Luonnonsuojelualueiden jokaisenoikeudet

 

Uutelassa on neljä luonnonsuojelualuetta: Uutelan metsä, Rudträsk, Särkkäniemi ja Skatanniemi. Suojelualueilla luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii. Samoin leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan.

Uutelan luonnonsuojelualueilla et yllä olevan lisäksi saa:

 • pitää irti koiria, kissoja tai muita lemmikkejä

 • tehdä tulta, grillata, telttailla tai leiriytyä

 • vahingoittaa kasveja, sieniä tai jäkäliä. Huom! voit poimia ruokasieniä ja marjoja

 • liikkua moottoriajoneuvolla. Toimintarajoitteiset voivat liikkua sähköavusteisella apuvälineellä Uutelan ulkoiluteillä

 • häiritä luonnonvaraisia eläimiä tai hävittää pesiä

 • rakentaa rakennelmia

 • ottaa maa-ainesta, kiviä ja kaivoskivennäisiä, muuttaa tai vahingoittaa maa- tai kallioperää

 • kalastaa muualla kuin kalastukseen osoitetuilla paikoilla

 • kaivaa onkimatoja 

Jokaisenoikeudella et saa:

Jokaisenoikeudella saat:

 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
 • veneillä, uida ja kulkea jäällä
 • ratsastaa maastoa vahingoittamatta
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja 
 • onkia ja pilkkiä. Huom! onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joissakin vesistöissä (mm. vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet, kts. kalastusrajoitus.fi)
 • Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla saa käyttää metallinetsintä jokaisenoikeudella osoittamaan metalliesineiden sijainteja. Ennen kaivamista pitää kuitenkin olla maanomistajan lupa
 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta
 • ottaa sammalta tai jäkälää
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä eläimiä
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia (kalastusrajoitus.fi)
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella sekä 1.3.-19.8. välisenä aikana (poikkeukset: finlex.fi)

Eri luontoalueilla on omat rauhoitusmääräyksensä ja järjestyssääntönsä.

Alla on kerrottu tiivistetysti Uutelan luonnonsuojelualuiden määräykset. Kattavamman tiedon löydät Helsingin kaupungin sivuilta.

Lähteet: luontoon.fi ja hel.fi

Lisäksi huomioi nämä Särkkäniemen luonnonsuojelueella:

 

 • polkujen ulkopuolella ei saa liikkua 1.4.-1.8. välisenä aikana 
 • pyöräileminen maastossa on kielletty 
 • suunnistus- ja maastokilpailut sekä -harjoitukset on kielletty